Změna velikosti písma

2. 10. Olívie, Oliver

Zítra: Bohumil

vyhledávání

pocasi

Neděle Zataženo 17/10 °C
Pondělí Zataženo 14/10 °C
Úterý Oblačno 16/9 °C
Středa Zataženo 18/6 °C

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality > ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023, KTERÝ PROBĚHNE V PONDĚLÍ 16.KVĚTNA 2022

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023, KTERÝ PROBĚHNE V PONDĚLÍ 16.KVĚTNA 2022Datum konání:
16.5.2022

 

Mateřská škola Březová, okres Zlín, příspěvková organizace vyhlašuje:

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023, KTERÝ PROBĚHNE V PONDĚLÍ 16.KVĚTNA 2022

OD 10:00 – 16:00 HOD.V BUDOVĚ MŠ.

 Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží:

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ.  Žádost si stáhnete z webu www.msbrezova.cz v sekci Dokumenty
 • Doložení řádného očkování dítěte (je součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha).
 • Rodný list dítěte (při dálkovém zápisu – email, DS, pošta-zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte).
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně v MŠ v době konání DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční dne 21.dubna 2022 od 7:00-16:00 hod., nebo ji najdou na stránkách MŠ -reditelka@msbrezova.cz ve složce DOKUMENTY.

 

Další možnosti podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou možné v době

 od 2.5.-16.5.2022:

 

Poštou na adresu: MŠ Březová, Březová 6, 763 15 Slušovice (rozhodující je datum

podání, doporučujeme zaslat doporučeně)

Datovou schránkou: ID datová schránky školy: jfq8vy

E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na email: reditelka@msbrezova.cz. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. 

 

Veškeré další informace k zápisu Vám zodpovíme na tel: 604 287 049.

 

 

 

 

Mateřská škola Březová,

okres Zlín, příspěvková organizace

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje, v souladu s ustanovením § 165 odstavce 2 písem. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ředitelka školy. Pořadí dětí pro přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy se každoročně mění dle kritérií stanovených ředitelkou MŠ pro daný rok.

 

K předškolnímu vzdělávání se do mateřské školy přijímá dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má o nich doklad  (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Potvrzení od lékaře je nezbytnou součástí žádosti pro přijetí dítěte do MŠ. Potvrzení o očkování nemusí dokládat děti s povinnou předškolní docházkou.

 

 1. Podle § 34 odst. 2 školského zákona je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1. 9. dosáhly pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Z tohoto důvodu budou tyto děti s trvalým pobytem v obci Březová přijaty bez výhrady – nebudou na ně uplatněna níže uvedená kritéria.

 

 1. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Březová.

 

 1. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Březová.

 

 1. Děti mladší 3 let, nemají podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

                Pro školní rok 2022/2023 bude k předškolnímu vzdělávání přijato 5 dětí. Pokud bude ředitelství školy během přijímání dětí pro školní rok 2022/2023 doručen větší počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, než je počet uvolněných míst, budou přednostně přijímány děti podle těchto stanovených kritérií:

 

 1. Trvalý pobyt dítěte v obci Březová

 

 1. Věk dítěte

- děti nastupující k povinnému předškolnímu vzdělávání (poslední rok před zahájením povinné

školní docházky, v souladu s ustanovením §34 odst. 2 školského zákona), s trvalým pobytem mimo

obec Březová (upřednostníme děti starší před dětmi mladšími, rozhodující je věk dítěte k 31. 8. 2022)

- děti, které dosáhnou k 31.8.2022 věku 4 let s trvalým pobytem mimo obce Březová

- děti, které dosáhnou k 31.8.2022 věku 3 let s trvalým pobytem mimo obec Březová

 

 1. Sourozenec dítěte,

- který se bude v dané MŠ vzdělávat ve školním roce 2022/2023

 

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti s osvojenými hygienickými návyky:

- aktivně hlásí potřebu (udrží čistotu bez plen)

- umí se samo vysmrkat, jí samo, používá lžíci

Dítě přijaté do mateřské školy by mělo zvládnout vzdělávání dle svých možností, schopností a potřeb.

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí. Pořadí při odevzdání žádosti nerozhoduje o přijetí dítěte.

Všechny děti jsou přijímány na zkušební dobu tří měsíců (dále dle § 35 školského zákona), kromě dětí s povinnou předškolní docházkou.

 

                                                                                              Bc. Pavlína Dvořáková