Změna velikosti písma

2. 10. Olívie, Oliver

Zítra: Bohumil

vyhledávání

pocasi

Neděle Zataženo 17/10 °C
Pondělí Zataženo 14/10 °C
Úterý Oblačno 16/9 °C
Středa Zataženo 18/6 °C

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality

Aktuality


Štítky:

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023, KTERÝ PROBĚHNE V PONDĚLÍ 16.KVĚTNA 2022

Datum konání: 16. 5. 2022

 

Mateřská škola Březová, okres Zlín, příspěvková organizace vyhlašuje:

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023, KTERÝ PROBĚHNE V PONDĚLÍ 16.KVĚTNA 2022

OD 10:00 – 16:00 HOD.V BUDOVĚ MŠ.

 Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží:

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ.  Žádost si stáhnete z webu www.msbrezova.cz v sekci Dokumenty
 • Doložení řádného očkování dítěte (je součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha).
 • Rodný list dítěte (při dálkovém zápisu – email, DS, pošta-zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte).
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně v MŠ v době konání DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční dne 21.dubna 2022 od 7:00-16:00 hod., nebo ji najdou na stránkách MŠ -reditelka@msbrezova.cz ve složce DOKUMENTY.

 

Další možnosti podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou možné v době

 od 2.5.-16.5.2022:

 

Poštou na adresu: MŠ Březová, Březová 6, 763 15 Slušovice (rozhodující je datum

podání, doporučujeme zaslat doporučeně)

Datovou schránkou: ID datová schránky školy: jfq8vy

E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na email: reditelka@msbrezova.cz. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. 

 

Veškeré další informace k zápisu Vám zodpovíme na tel: 604 287 049.

 

 

 

 

Mateřská škola Březová,

okres Zlín, příspěvková organizace

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje, v souladu s ustanovením § 165 odstavce 2 písem. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ředitelka školy. Pořadí dětí pro přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy se každoročně mění dle kritérií stanovených ředitelkou MŠ pro daný rok.

 

K předškolnímu vzdělávání se do mateřské školy přijímá dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má o nich doklad  (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Potvrzení od lékaře je nezbytnou součástí žádosti pro přijetí dítěte do MŠ. Potvrzení o očkování nemusí dokládat děti s povinnou předškolní docházkou.

 

 1. Podle § 34 odst. 2 školského zákona je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1. 9. dosáhly pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Z tohoto důvodu budou tyto děti s trvalým pobytem v obci Březová přijaty bez výhrady – nebudou na ně uplatněna níže uvedená kritéria.

 

 1. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Březová.

 

 1. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Březová.

 

 1. Děti mladší 3 let, nemají podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

                Pro školní rok 2022/2023 bude k předškolnímu vzdělávání přijato 5 dětí. Pokud bude ředitelství školy během přijímání dětí pro školní rok 2022/2023 doručen větší počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, než je počet uvolněných míst, budou přednostně přijímány děti podle těchto stanovených kritérií:

 

 1. Trvalý pobyt dítěte v obci Březová

 

 1. Věk dítěte

- děti nastupující k povinnému předškolnímu vzdělávání (poslední rok před zahájením povinné

školní docházky, v souladu s ustanovením §34 odst. 2 školského zákona), s trvalým pobytem mimo

obec Březová (upřednostníme děti starší před dětmi mladšími, rozhodující je věk dítěte k 31. 8. 2022)

- děti, které dosáhnou k 31.8.2022 věku 4 let s trvalým pobytem mimo obce Březová

- děti, které dosáhnou k 31.8.2022 věku 3 let s trvalým pobytem mimo obec Březová

 

 1. Sourozenec dítěte,

- který se bude v dané MŠ vzdělávat ve školním roce 2022/2023

 

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti s osvojenými hygienickými návyky:

- aktivně hlásí potřebu (udrží čistotu bez plen)

- umí se samo vysmrkat, jí samo, používá lžíci

Dítě přijaté do mateřské školy by mělo zvládnout vzdělávání dle svých možností, schopností a potřeb.

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí. Pořadí při odevzdání žádosti nerozhoduje o přijetí dítěte.

Všechny děti jsou přijímány na zkušební dobu tří měsíců (dále dle § 35 školského zákona), kromě dětí s povinnou předškolní docházkou.

 

                                                                                              Bc. Pavlína Dvořáková


Publikováno 22. 3. 2022 19:02

Den otevřených dveří MŠ Březová 21.4.2022

Datum konání: 21. 4. 2022

 

                                   Mateřská škola Březová

 

Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

dne 21. dubna 2022 od 7:00 do 16:00 hod.

Děti se mohou seznámit s novým prostředím, pohrát si s kamarády, vyzkoušet si školku nanečisto a rodiče se mohou seznámit s personálem MŠ a vyzvednout Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Srdečně zveme všechny bývalé a také budoucí dětičky, jejich rodiče, prarodiče a přátele mateřské školy.


Publikováno 22. 3. 2022 19:01

Svoz nebezpečného odpadu 23.3.2022

Datum konání: 23. 3. 2022

Svoz nebezpečného odpadu bude 23.3.2022.


Svoz bude uskutečněn od 17:45 do 19:15 hodin od Hasičské zbrojnice.

 

Prosíme občany, aby přinesly nebezpečný odpad na toto místo.

 

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 22. 3. 2022 10:42

Hasičský branný závod

Datum konání: 26. 3. 2022

V sobotu 26.3.2022 se koná hasičský branný závod.

 

Začátek je v 13:30 hodin na "Luži".

 

Kategorie:

ml. žáci
st. žáci
dorost

 

Srdečně Vás na tuto akci zve SDH Březová


Publikováno 22. 3. 2022 7:20

Humanitární pomoci lidem zasaženým válkou

Datum konání: 7. 3. 2022 - 20. 3. 2022

TJ Sokol Březová pořádá ve spolupráci s Ukrajinci žijícími v Česku sbírku humanitární pomoci lidem zasaženým válkou. Materiální pomoc můžete donést do hospody, kde bude uložena v sále, následně odvezena a přerozdělena.
Co pomůže:
* oblečení pro děti i dospělé, zejména teplé, včetně ponožek a rukavic
* umělá kojenecká výživa
* medikamenty
* spacáky, karimatky, deky, polštáře a peřiny
* trvanlivé jídlo
* hygienické potřeby pro ženy a děti
* powerbanky, nabité mobily, baterky
* lopaty, sekery a kladiva
Děkujeme za projevenou solidaritu ...

Publikováno 7. 3. 2022 20:41

Příští Zastupitelstvo obce Březová

Datum konání: 7. 4. 2022

Vážení občané,

příští Zastupitelstvo obce bude 7.4.2022.

Návrhy na projednání do ZO Březová posílejte do 31.3.2022.

 

Žádosti podané po tomto datu budou projednány až na následujícím Zastupitelstvu.


Publikováno 3. 3. 2022 20:30

Nalezení telefonu

Datum konání: 3. 3. 2022

V obci Březová byl nalezen mobilní telefon značky HONOR zlaté barvy.

Vyzvednout si jej můžete u paní Škrabanové na č.o. 39


Publikováno 3. 3. 2022 17:55

Nabídka práce Veselanka ve Veselé

Datum konání: 22. 2. 2022

Restaurace Veselanka ve Veselé příjme servírku na hpp,možno i brigáda.

Směny-týden práce od15-22hod.,týden volno.

Info na tel.724 072 850


Publikováno 22. 2. 2022 19:10

Poplatky za odpad, kabelovou televizi a psy na rok 2022

Datum konání: 21. 2. 2022

Zastupitelstvo obce Březová rozhodlo na svých zasedáních o této výši poplatků za odpady, kabelovou televizi a psy:

 

Svoz odpadů:

600,- Kč občan/rok

Poplatek za kabelovou televizi:

2600,- Kč za zásuvku/rok

Poplatky za psy:

100,- Kč za prvního a 200,- Kč za každého dalšího psa.

 

Poplatky zaplaťte do 30.6. 2022, obvyklým způsobem. Č.ú. 11425661/0100, VS - rok + číslo popisné (například při čísle popisném 105 je to 2022105).

 

 

Rozpis jednotlivých nákladů za odpady za rok 2021:

Nebezpečný odpad  17.721,-- Kč, komunální odpad  mimo právní služby 369.268,-- Kč, ostatní  plasty, olej, biologický odpad 153.394,-- Kč t. j. celkem  540.383,-- Kč. Obec doplácí 193.572,-- Kč t. j. na občana  374,40 Kč.

 

Rozpis jednotlivých nákladů za kabelovou televizi za rok 2021:

Kabelová televize příjem za rok 2021:   185.250,-- Kč, náklady  351.885,-- Kč. Celkem 103 přípojek, 3 ks má obec, nezpoplatňuje se.  Jedna přípojka je 3.512 ,-- Kč. Obec doplácí 166.635,-- Kč, t. j.  1.666,-- Kč na jednu přípojku.

 

 


Publikováno 21. 2. 2022 12:24

Základní škola pro děti s lehkým mentálním postižením, autismem a souběžnými více vadami

Datum konání: 20. 1. 2022 - 30. 4. 2022

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY.

Základní škola pro děti s lehkým mentálním postižením, autismem a souběžnými více vadami


Publikováno 20. 1. 2022 19:08