Změna velikosti písma

21. 3. Radek

Zítra: Leona

pocasi

Úterý Zataženo 14/8 °C
Středa Zataženo 16/9 °C
Čtvrtek Zataženo 18/10 °C
Pátek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 17/10 °C

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality > Archivované

Aktuality - archivované

Štítky:

Na kole po stopách Tour de Beer XIX - 2022

Datum konání: 25. 6. 2022

TDB_2022.jpg


Archivováno 10. 11. 2022 8:00 Vytvořeno 17. 5. 2022 9:35

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 2022

Datum konání: 4. 7. 2022 - 22. 8. 2022


Archivováno 10. 11. 2022 8:00 Vytvořeno 16. 5. 2022 13:07

Sběr železa a brigáda SDH Březová

Datum konání: 14. 5. 2022

SDH Březová svolává na sobotu 14.5.2022 brigádu.

Sraz je v 8:00 na "Luži".

Proběhne tradiční úklid areálu a sběr železa. Železo nachystejte před své domy a hasiči jej během soboty seberou.

Děkuje Výbor SDH Březová


Archivováno 10. 11. 2022 8:00 Vytvořeno 11. 5. 2022 16:22

6. ročník Turnaje v Bowlingu 2022

Datum konání: 28. 5. 2022

bowling_2022.jpg


Archivováno 10. 11. 2022 8:00 Vytvořeno 5. 5. 2022 12:09

Velký slet čarodějnic a čarodějů

Datum konání: 29. 4. 2022

carodejnice_2022.jpg


Archivováno 10. 11. 2022 8:00 Vytvořeno 26. 4. 2022 11:01

Upozornění - smlouvy o odvádění odpadních vod

Datum konání: 5. 4. 2022 - 15. 4. 2022

UPOZORNĚNÍ

 

Vážení spoluobčané,

upozorňujeme občany (vlastníky nemovitostí), kteří doposud neodevzdali na OÚ Březová smlouvy o odvádění odpadních vod v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 247/2001 sb., aby tak učinili co nejdříve.

Termín byl stanoven do 31.3.2022.

Pokud nebude uzavřena smlouva do 15.4.2022, bude považováno za neoprávněné vpouštění vod do kanalizace obce Březová.

 

Děkujeme za pochopení.


Archivováno 10. 11. 2022 8:00 Vytvořeno 5. 4. 2022 19:47

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023, KTERÝ PROBĚHNE V PONDĚLÍ 16.KVĚTNA 2022

Datum konání: 16. 5. 2022

 

Mateřská škola Březová, okres Zlín, příspěvková organizace vyhlašuje:

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023, KTERÝ PROBĚHNE V PONDĚLÍ 16.KVĚTNA 2022

OD 10:00 – 16:00 HOD.V BUDOVĚ MŠ.

 Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží:

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ.  Žádost si stáhnete z webu www.msbrezova.cz v sekci Dokumenty
 • Doložení řádného očkování dítěte (je součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha).
 • Rodný list dítěte (při dálkovém zápisu – email, DS, pošta-zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte).
 • Průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně v MŠ v době konání DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční dne 21.dubna 2022 od 7:00-16:00 hod., nebo ji najdou na stránkách MŠ -reditelka@msbrezova.cz ve složce DOKUMENTY.

 

Další možnosti podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou možné v době

 od 2.5.-16.5.2022:

 

Poštou na adresu: MŠ Březová, Březová 6, 763 15 Slušovice (rozhodující je datum

podání, doporučujeme zaslat doporučeně)

Datovou schránkou: ID datová schránky školy: jfq8vy

E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na email: reditelka@msbrezova.cz. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. 

 

Veškeré další informace k zápisu Vám zodpovíme na tel: 604 287 049.

 

 

 

 

Mateřská škola Březová,

okres Zlín, příspěvková organizace

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje, v souladu s ustanovením § 165 odstavce 2 písem. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ředitelka školy. Pořadí dětí pro přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy se každoročně mění dle kritérií stanovených ředitelkou MŠ pro daný rok.

 

K předškolnímu vzdělávání se do mateřské školy přijímá dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má o nich doklad  (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Potvrzení od lékaře je nezbytnou součástí žádosti pro přijetí dítěte do MŠ. Potvrzení o očkování nemusí dokládat děti s povinnou předškolní docházkou.

 

 1. Podle § 34 odst. 2 školského zákona je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1. 9. dosáhly pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Z tohoto důvodu budou tyto děti s trvalým pobytem v obci Březová přijaty bez výhrady – nebudou na ně uplatněna níže uvedená kritéria.

 

 1. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Březová.

 

 1. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Březová.

 

 1. Děti mladší 3 let, nemají podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

                Pro školní rok 2022/2023 bude k předškolnímu vzdělávání přijato 5 dětí. Pokud bude ředitelství školy během přijímání dětí pro školní rok 2022/2023 doručen větší počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, než je počet uvolněných míst, budou přednostně přijímány děti podle těchto stanovených kritérií:

 

 1. Trvalý pobyt dítěte v obci Březová

 

 1. Věk dítěte

- děti nastupující k povinnému předškolnímu vzdělávání (poslední rok před zahájením povinné

školní docházky, v souladu s ustanovením §34 odst. 2 školského zákona), s trvalým pobytem mimo

obec Březová (upřednostníme děti starší před dětmi mladšími, rozhodující je věk dítěte k 31. 8. 2022)

- děti, které dosáhnou k 31.8.2022 věku 4 let s trvalým pobytem mimo obce Březová

- děti, které dosáhnou k 31.8.2022 věku 3 let s trvalým pobytem mimo obec Březová

 

 1. Sourozenec dítěte,

- který se bude v dané MŠ vzdělávat ve školním roce 2022/2023

 

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti s osvojenými hygienickými návyky:

- aktivně hlásí potřebu (udrží čistotu bez plen)

- umí se samo vysmrkat, jí samo, používá lžíci

Dítě přijaté do mateřské školy by mělo zvládnout vzdělávání dle svých možností, schopností a potřeb.

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí. Pořadí při odevzdání žádosti nerozhoduje o přijetí dítěte.

Všechny děti jsou přijímány na zkušební dobu tří měsíců (dále dle § 35 školského zákona), kromě dětí s povinnou předškolní docházkou.

 

                                                                                              Bc. Pavlína Dvořáková


Archivováno 10. 11. 2022 8:00 Vytvořeno 22. 3. 2022 19:02

Den otevřených dveří MŠ Březová 21.4.2022

Datum konání: 21. 4. 2022

 

                                   Mateřská škola Březová

 

Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

dne 21. dubna 2022 od 7:00 do 16:00 hod.

Děti se mohou seznámit s novým prostředím, pohrát si s kamarády, vyzkoušet si školku nanečisto a rodiče se mohou seznámit s personálem MŠ a vyzvednout Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Srdečně zveme všechny bývalé a také budoucí dětičky, jejich rodiče, prarodiče a přátele mateřské školy.


Archivováno 10. 11. 2022 8:00 Vytvořeno 22. 3. 2022 19:01