Změna velikosti písma

21. 5. Monika

Zítra: Emil

pocasi

Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 23/14 °C
Středa Zataženo 19/15 °C
Čtvrtek Oblačno 24/14 °C
Pátek Zataženo 21/15 °C

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie > Obecní kronika 1977-2020

Obecní kronika 1977-2006

 

Rok 1977:

V rámci větších integračních celků se náš Místní národní výbor slučuje do spádové obce Slušovice. V obci tak funguje Občanský výbor, jejímž předsedou je Jaroslav Horsák ml. a má šest členů výboru. Největší tok peněz putuje do Slušovic. Občaná však přesto nezůstavají pasivní a dodělávají v obci chodníky a akce schválené volebním programem. V obci pracují složky Národní fronty: Požárníci, TJ Sokol, Dohlížecí výbor jednoty, Zahrádkáři, Český svaz žen, československý červený kříž. V roce 1977 má obec 500 obyvatel ve 123 domech. V rámci akce "Z" bylo obci přiděleno 35 000 Kč.

Rok 1978:

Tento rok je rokem oslav 30. výročí vítězství československého pracujícího lidu a 60. výročí samostatného Československa. Při této příležitosti bylo odměněno několik našich funkcionářů a také organizací. ( Požárníci, TJ Sokol, Český svaz žen ). Sbor pro občanské záležitosti vítá 10 nových občánků. Zahajuje se rekonstrukce cesty do Pasíčky.

Rok 1979:

V tomto roce proběhly volby do České národní rady. Předsedou našeho Občanského výboru zůstává Jaroslav Horsák ml.. Hlavním úkolem tohoto roku je pokračování na cestě do Pasíčky. Jsou organizovány národní směny, v naší obci bylo odpracováno 540 brigádnických hodin, na kterých se podílely všechny složky v obci.

Rok 1980:

Tento rok je rokem 35. výročí osvobození naší vlasti. Do sloučeného Národního výboru přistoupila obec Hrobice. Dokončuje se cesta do Pasíčky, pokládají se obrubníky v ulici Dílca, opravuje se cesta dolů Drahama, u Bednaříkového ( Mlynářového ) a cesta k výpočetnímu středisku, které JZD Slušovice vystavělo na dřívějších Rajčulách. Podle volebního programu bylo započato s rekonstrukcí místního pohostonství a sálu. Nejvíce se na těchto pracech podílí Požárníci a TJ Sokol.

Rok 1981:

V tomto roce proběhly opět volby a předseda Občanského výboru zůstává Jaroslav Horsák ml.. V rámci volebního programu zahájeno napojení kanalizace na čističku do Slušovic. V tomto roce z 31.5. na 1.6. se přehnala nad naší obcí velká průtrž mračen, která způsobila značné škody na majetku občanů ( polích, zahrádkách, domech ). JZD Slušovice buduje na březovském katastru (Podemlýní a Dolním rybníku ( dostihovou dráhu. Tato dráha je otevřena 23.8. prvním dostihem.

Rok 1982:

Usnesením Rady ONV v Gottwaldově je zřízen Stavební úřad ve Slušovicích, pod který spadá také obec Březová. V tomto roce dostává TJ Sokol Březová nový pozemek na výstavbu hřiště na Záhumení ( již třetí ), je to náhrada za hřiště na Podemlýní. Fotbalisté hrají svá utkání na hřišti pod Veselou. Taktéž v tomto roce probíhá hodně brigád v akci "Z".

Rok 1983:

Je rokem dokončení povrchu cesty Pasíčka, vybudováním nového betonového tanečního kala "Na Luži" a oplocení tohoto objektu. Největší akcí je budování nového hřiště, kde se o zdárný průběh nejvíce zasluhuje člen TJ Sokol ( brankář ) Zdeněk Gajdošík, který zajišťuje veškeré stavební mechanizmy na tyto práce. V tomto roce byly postaveny 3 rodinné domy.

Rok 1984:

TJ Sokol dobudovává plochu hřiště, je navážena zemina pod osev trávníku. Práce na hřišti tento rok brzdí velmi špatné a deštivé počasí. Fotbalisté se nevzdávají, neboť chtějí ještě letos hrát na svém hřišti. Byly provedeny provedeny různé dokončovací práce v obci, kde své odvedli Požárníci, TJ Sokol a ostatní složky. Rok 1985: Je rokem 40. výročí osvobození naší vlasti. Oslavy byly záležitostí všech organizací v obci. V tomto roce je napojen náš vodojem na pitnou vodu z úpravny vod Klečůvka.

Rok 1985:

Byl rokem spartakiádním. 22. ledna zemřel náš spoluobčan a zakladatel JZD František Čuba.

Rok 1986:

V tomto roce byl zvolen do rady MNV Slušovice a předsedou Občanského výboru Josef Holík č. 10. Volebním programem je daný zvlášť důležitý úkol - oprava Základní školy v Březové. Jedna z nejaktivnějších složek v obci jsou Požárníci, kteří do svých řad získali ženy a plně se začali věnovat mládeži.

Rok 1987:

Občanský výbor pracuje dle volebního plánu. Občané na schůzi Občanského výboru požadují, aby obec byla zahrnuta do plánu plynofikace. Radostným konstatováním je, že všechny složky v obci pracují na rozdělaných akcích. V tomto roce v noci 27.července došlo k velké průtrži mračen. Bylo částečně zatopeno slušovské náměstí a rozlila se i řeka Dřevnice. Při úklidu náměstí pomáhali i požárníci z Březové.

Rok 1988:

V tomto roce byla budována nová cesta přes obec. Na této stavbě je zvláštní to, že byly vytrhány všechny dlažební kostky, které zde byly od roku 1946 a je položen asfaltový povrch. V tomto roce bylo také odstraněno oplocení kolem kříže a sochy T.G. Masaryka, které bylo vybudováno v roce 1936 Národní jednotou.

Rok 1989:

Státními lesy byl vykácen obecní les na Zápotočí se žlebem směrem k Podolině. Odtud bylo taky odvezeno značné množství zeminy do Slušovic na vyrovnání terénu při stavbě panelových domů. Toto místo ve žlebě by mělo sloužit pro ukládání domovního odpadu pro okolní obce.

Rok 1990:

V roce po sametové revoluci se začalo silně uvažovat o osamostatnění obce. Na základě podpisové akce se výjádřilo 75 rodin pro samostatnost, 35 rodin chtělo zůstat u Slušovic a 12 rodin se nevyjádřilo. Na základě těchto výsledků se naše obec osamostatňuje. V listopadu tohoto roku probíhají komunální volby, do kterých bylo navženo 18 kandidátů. Do obecního zastupitelstva bylo zvoleno 13 členů. Při prvním zasedání nového zastupitelstva byl zvolen starostou pan Bednařík Vlastimil a zástupcem pan Šmakal Jaroslav. Rok 1990 byl významný pro Sbor dobrovolných hasičů, kteří oslavili 90 let trvání. Velmi dobře pracuje TJ Sokol.

Rok 1991:

Nové zastupitelstvo v čele se starostou p. Bednaříkem začíná znovu rozjíždět celý chod naší obce. Opravuje se budova Obecního úřadu, opravuje se budova školy, kde do funkce ředitele nastupuje Ladislava Čočková, březovská rodačka. V tomto roce je vrácena hospoda bývalému majiteli - rodině Bednaříkové.

Rok 1992:

V tomto roce se přistavila a rozšířila kuchyň pro vývařovnu obědů, práce započaly v měsíci únoru. V březnu jsou založeny Singulární společnosti č. 1 a č. 2 podílníků a vlastníků lesa. Do obecního majetku se vrátily lesy, které dlouhá léta obhospodařoval stát. V tomto roce byl uspořádán zájezd pro důchodce na sv. Hostýn. V neděli 30. srpna ve 3 hod. 45 min. vypukl požár na pile pana Rudolfa Bednaříka, shořela celá dřevěná budova a zařízení pily.

Rok 1993:

Na začátku roku bylo započato s opravami obecní studny. Studna byla vyzděná kamenem a hrozilo její zasypání, proto obecní zastupitelstvo rozhodlo o vložení betonových skruží o průměru 100 cm a obsypání drobným štěrkem. Na horním konci obce byla provedena rekonstrukce elektrické rozvodné sítě. Byly provedeny restaurátorské práce na soše T.G. Masaryka. V tomto roce byla prodána budova skladiště obilovin stolářské dílně M.G.Interiér.

Rok 1994:

V měsíci dubnu započakly výkopové práce na položení kabelů elektrifikace celé dolní části obce až po horní část ke kříži. Tak zmizela staré dřevěné sloupy, které zde byly od roku 1935. V letních měsících bly započaty výkopové práce pro položení telefonních kabelů a kabelové televize. Bylo dokončeno pouliční osvětlení. V tomto roce začaly práce na skládce komunálního odpadu. V listopadu proběhly volby do Obecního zastupitelstva a starostou byl opět zvolen pan Bednařík Vlastimil, místostarostou pan Šmakal Jaroslav.

Rok 1995:

Tento rok začal hned dvěma požáry pod Březovou. Vedle Moravské banky pohltily plameny dřevěnou budovu ( archiv bývalého JZD AK Slušovice ) a o týden později hořelo na Nových Dvorech - budova bývalé zemské hříbárny vedle moštárny JZD AK Slušovice. 26. června se poprvé uskutečnilo vysílání kabelové televize - info kanál. Pokračovaly práce na skládce komunálního odpadu - bylo provedeno zalesnění kolem skládky. Nezapomělo se ani na občany důchodového věku, kteří se zůčastnili zálezdu na Buchlov a do Blatnice pod sv. Antonínkem. V tomto roce proběly oslavy 95. let založení Hasičského sboru.

Rok 1996:

Na podnět životního prostředí okresu Zlín byly vysázeny okrasné stromy a keře a vybudováno parkoviště vedle místního hostince. V tomto roce byla obec Slušovice povýšena na město. Poprvé se konaly volby do senátu.

Rok 1997:

V tomto roce byla vystavěna zídka z pískovce kolem sochy T.G.Masaryka. V naší obci se rozmáhá soukromé podnikání a vzniká tak několik firem v obci. Po několika letech a to 1. prosince byl zahájen provoz na skládce komunálního odpadu firmou Eko Unibau.. Zaniklo JZD AK Slušovice a vytvořily se dvě společnosti MOVA a.s. Bratislava a POD NIVA Trenčín. Pozemky, které jsou v honech přebrala k hospodaření společnost FYTO s.r.o.

Rok 1998:

Dnem 18. května započaly práce na plynofikaci celé obce s rozpočtem nákladů 4.016.755,-Kč Plynofikace byla spuštěna koncem září do provozu. V tomto roce proběhly opět komunální volby. Starostou obce je zvolen pan Bednařík Vlastimil, místostarostou pan Šmakal Jaroslav. Tento rok byl ve znamení větší úmrtnosti v obci, zemřelo 6 mužů a 5 žen.

Rok 1999:

V měsíci únoru byla rozšířena kabelová televize o nové programy. Byl zaveden sběr tříděného a nebezpečného odpadu. Byl schválen znak a prapor obce. V tomto roce zakoupil sošku sv. Floriána bývalý starosta sboru bratr Jurčík Miroslav a tato byla posvěcena 1. května na sv. Hostýně. Fotbalisté vedou III. třídu a mají velkou šanci na postup do okresního přeboru. Unie rodičů pořádá pravou valašskou zabijačku. Zahrádkaři pořádají košt slivovice. Obecní úřad vyrovnává majetkoprávní vztahy s majiteli pozemků v areálu hřiště. 6. prosince předal předseda parlamentu České republiky Václav Klaus symboly obce ( znak a prapor ) , tyto převzal starosta obce pan Bednařík Vlastimil a místostarosta pan Šmakal Jaroslav.

Rok 2000:

Po převzetí symbolů obce v předcházejícím roce byl zadán ke zhotovení prapor Hasičského sboru, který byl předán hasičům u příležitosti 100. výročí založení. Předání proběhlo 28.dubna na veřejné schůzi. Obecní prapor a znak byl zhotove 19. července. Tyto prapory se představily všem březovským rodákům v neděli 23. července při příležitosti 100. výročí založení hasičského sboru a 110. výročí založení školy. Tyto oslavy začaly již v sobotu 22. července soutěží hasičů na místním hřišti. Večer následovala taneční zábava na Luži s hudbou Nedakoňanka. Nedělní program začal již v 7 hodin budíčkem s dechovou hudbou z Želechovic, následoval průvod obcí se zastávkou u sochy T.G.Masaryka, kde byly položeny kytice k uctění památky. Poté se průvod vydal kolem kříže na Lužu, kde byla sloužena mše svatá panem farářem Josefem Pekárkem. Po mši byla slavnostní schůze hasičů, kde bylo mnoho hasičů odměněno za dobře vykonanou práci pro sbor. Sbor obdržel nejvyšší vyznamenání a to svazový prapor. Ve 14 hodin probíhalo setkání březovských rodáků v místní škole. Zde byla výstavka obrazů a plastik rodáků bratrů Holíkových. Je zde připomenuta historie školy, práce obecního úřadu a všech společenských organizací. Oslavy byly zakončeny taneční zábavou s hudbou Veselanka. V srpnu se uskutečnilo setkání Březových a to v Březové u Opavy. Velkou radost udělali všem svým fanouškům fotbalisté, kteří postoupili do okresního přeboru. Obecní úřad uspořádal v měsíci září zájezd pro důchodce do Rožnova pod Radhoštěm. V měsíci říjnu se uskutečnilo Veřejné shromáždění občanů, v listopadu proběhly volby do krajského zastupitelstva. V tomto roce byla protažena kabelová televize na Nové Dvory. Byla schválena zástavba v ulici Díla, prodloužení vodovodu, plynovodu a elektrifikace v délce 90 m pro nové domy. Dokončen byl odkup pozemků pod hříštěm. Byla provedena oprava Hasičské zbrojnice a výletiště na Luži. Zalesněna byla lokalita Podolina a lokalita u skládky domovního odpadu. Doplacena dlužní částka za plynofikaci.

Rok 2001:

Obec vstupuje do nového milenia a odkupuje od pana Miloslava Bednaříka zdejší pohostinství a sál, který bude sloužit veřejnosti a společenským organizacím. Hospoda je pronajata paní Geržové. V budově Obecního úřadu bylo vybudováno plynové vytápění. Unie rodičů uspořádala 17. února zabijačku, zahrádkáři košt slivovice. V červnu uspořádali hasiči Okrskové kolo v požárním sportu. V srpnu proběhlo setkání Březových v Březové u Uherského Brodu. V měsíci září probíhala kolaudace plynovovdu. Koncem roku se připravuje největší akce ( kanalizace ), tato je naplánována na léta 2002-2003. Konal se zájed pro důchodce do Kroměříže. Setkání s důchodci v závěru roku se konalo již v místním sále.

Rok 2002:

Byla schválena výstavba kanalizace odpadních vod na ČOV Slušovice. Proběhlo výběrové řízení na tuto stavbu, vybrána firma RM GAZ Hvozdná. Stavba byla zahájena v červenci. V srpnu bylo rekonstuováno sociální zařízení v místním pohostinství. V tomtéž měsíci postihla naši republiku velká povodeň, která napáchala milionové škody především v Čechách. Činné jsou v obci složky - Hasiči, Unie rodičů, Zahrádkáři, TJ Sokol. Již tradičně se obec zúčastňuje setkání Březových, tentokrát v Březové u Stěbořic. Uspořádal se zájezd pro důchodce na Svatý Kopeček. V listopadu proběhly volby do senátu a komunální. Starostou obce již po čtvrté zvolen pan Bednařík Vlastimil, místostarostou pan Šmakal Jaroslav. Byl uspořádán Mikulášský večírek pro naše děti.

Rok 2003:

V tomto roce se pokračovalo na odkanalizování obce. Stavba byla dokončena v měsíci květnu a následně předána do zkušebního provozu. V měsíci srpnu byla stavba zkolaudována a předána do trvalého užívání. Byla uzavřena smlouva s městem Slušovice o provozování této kanalizace. V měsících leden až únor probíhají valné hromady všech společenských organizací. Byl uspořádán společenský ples - TJ Sokolem a Unií rodičů. Proběhla tradiční zabijačka a košt slivovice. Hasiči pořádají v měsíci dubnu již tradiční zájezd sv. Hostýn - na Hasičskou pouť. Měsíc srpen je spojen s tradičním setkáním Březových v Březové u Sokolova. V měsíci říjnu uspořádali hasiči Hodovou zábavu. Proběhlo také veřejné shromáždění občanů se zastuputeli obce. V tomto roce byla zrušena základní škola pro nedostatek žáků, proto zastupitelstvo muselo přistoupit k tomuto kroku. Zůstala pouze mateřská škola. Na konci roku byl uspořádán Mikulášský karneval pro naše nejmenší děti, této akce se zhostila Unie rodičů.

Rok 2004:

Společenské organizace v obci začínají tradičně rok valnými hromadami. Hasiči uspořádali pro celý 11. okrsek výroční valnou hromadu i s hudbou. Věříme, že okolním sborům se u nás líbilo. V měsíci březnu proběhl košt slivovice a tradiční zabijačka, pořádali zahrádkaři a Unie rodičů. V měsíci dubnu uspořádali hasiči tradiční zájezd na sv. Hostýn, na pouť sv. Floriána, patrona hasičů. Z mateřské školky se stává samostatný právní subjekt, který již dlouhodobě vede ředitelka Marie Ordeltová. Zřizovatelem tohoto zařízení je Obec Březová. Byla také zrušena kuchyně, jídlo se do mateřské školy dováží z kuchyně ve Slušovicích. V tomto roce byly započaty opravy vnitřního zařízení budovy Obce Březová, spojené budovy starého obchodu.V červenci proběhly primice novokněze pana Bohumila Kundla z Nových Dvorů, který byl žákem naší školy. Tyto primice se konaly ve Slušovicích na fotbalovém stadionu za účasti březovských hasičů a farníků z naší obce. V měsíci srpnu se obec zúčastnila tradičního setkání Březových v Brezové pod Bradlom. Koncem tohoto měsíce byl uspořádán zájezd pro důchodce do Buchlovic, Velehradu a projížďka na lodi po Baťově kanále. Od září byl zřízen na Obecním úřadě veřejný internet. Od října nastupuje jako provozní do místního pohostinství slečna Žaneta Miková ze Slušovic. Třetí sobotu v říjnu uspořádali hasiči Hodovou zábavu. V prosinci vypukl velký požár firmy SWS a.s. pod Březovou. V tomto předvánočním čase se stala tragická událost manželům Marii a Josefu Daňkovým z Březové č. 7. Pan Josef Daněk dlouhá léta psal obecní kroniku.

Rok 2005:

Začátek roku se již tradičně odvíjel od valných hromad všech společenských organizací. V únoru udeřila dosti tuhá zima, napadlo hodně sněhu. Unie rodičů uspořádala zabijačku a proběhl košt slivovice pořádaný zahrádkaři. V tomto roce byl uspořádán zájezd na sv. Hostýn, kde hasiči uctili památku svého patrona sv. Floriána. Byla provedena oprava kulturního zařízení ( sálu ) a příruční kuchyňky. V budově Obecního úřadu byla dokončena oprava sociálního zařízení a knihovny. V totmto roce se uskutečnilo také setkání starostů na hradě Lukov. Koncem července oslavili hasiči 105. výročí svého založení. Oslavy se odvíjely ve stejném duchu jak je na Březové zvykem hasičskou spoutěží, průvodem s hudbou, byla mše svatá, slavnostní schůze a taneční zábava. Naši obec taky 4. červne navštívil bratranec pana starosty, pan Richard Hayd - syn březovské rodačky, paní Vlasty Haydové-roz. Bednaříkové, až z daleké Argentiny. Setkání Březových se uskutečnilo v Březové nad Svitavou. Zájezd pro důchdoce letos navštívil lázeňské město Luhačovice, pálenici Jelínek ve Vizovicích a našeho novokněze pana Bohumila Kundla, který působí v Uherském Brodě, kde v místním kostele odsloužil pro účastníky zájezdu mši svatou. Hasiči uspořádali v měsíci říjnu tradiční hodovou zábavu. Unie rodičů uspořádala Mikulášský karneval pro děti.

Rok 2006:

Rok začíná velmi tuhou zimou a přináší taky nadměrnou nadílku sněhu. Pod tíhou sněhu přichází o střechy stodol paní Marie Němčovičová, pan František Skyba a také střecha stodoly pana Josefa Čuby. Množství sněhu nevadilo společenských organizacím v tom, aby proběhly valné hromady, Tříkrálová sbírka, TJ Sokol a Unie rodičů pořádají maškarní ples. Velikonoce jsou spojeny s tradičním klabáním kluků z obce. Obec Březová přispívá městu Slušovice na opravu a rozšíření hřbitova, kde obec Březová pohřbívá své blízké. V polovině července byl položen v ulici Pasíčka nový asfaltový koberec. Obec vykoupila přilehlé pozemky kolem hřiště, kde do budoucna má vzniknout krásný sportovní areál. V tomto roce jsme byli hostiteli setkání Březových. Tohoto se zúčastnilo 11 Březových. Toto léto bylo velmi suché, takže se udžoval trávník na hřišti, kde hasiči pomáhali se závlahou hřiště a pamětníci konstatovali, že požární nádr na Luži vidí po dlouhé době vyčerpanou. Konec roku se odvíjí obdobně jako léta předešlá, zájezd důchodců, hodová zábava, Mikulášský karneval pro děti. V měsíci říjnu probíhají také komunální volby. Do čela obce byl zvolen pan Jaroslav Šmakal a jeho zástupcem pan Zdeněk Kráčalík. Nové zastupitelstvo vstupuje do roku 2007 s cílem uspořádat důstojné oslavy 600 let založení naší malé, ale přesto krásné obce.

Tento výpis z kroniky pro Vás občany a rodáky přiblížil Zdeněk Kráčalík-místostarosta

Rok 2007:

Tento rok byl ve znamení první písemné zmínky o obci Březová, a to v roce 1407 v duchu 600- stého výročí obce se odvíjela veškerá činnost.

Na tento rok byly naplánovány opravy obecních budov, a to budovy obecního úřadu, pohostinství a požární zbrojnice.

Na budově obecního úřadu byla provedena fasáda, zateplení a dokončená výměna oken a natření střechy. Před obecním úřadem byla položena nová dlažba a opraveny schody a jiné. Na místním pohostinství byl proveden nátěr fasády, střechy a upraveno prostranství před pohostinstvím.

Na požární zbrojnici byla vyměněna vrata, oprava a nátěr fasády a střechy a opravena siréna.

Vzhled změnilo i výletiště na „Luži“. Bylo vyměněno oplocení, byl postaven přístřešek s udírnou. Také na hřišti TJ Sokol bylo postaveno kryté posezení s udírnou.

Oslavy 600-ti stého výročí založení naší obce byly započaty historický prvním živým vysíláním z naší obce na vlnách Českého rozhlasu Brno ve čtvrtek 19.7.2007 ze studia, které bylo pro tuto příležitost vybudováno přímo v budově OÚ.

Termín hlavních oslav připadal na 22. července 2007. Slavnostní nedělní ráno začalo budíčkem krojované dechové hudby ze Slušovic. Poté následoval průvod s panem farářem J. Pekárkem, zastavení před pomníkem T.G. Masaryka, kde starosta a místostarosta pokládají kytici za tónu písně „Ach synku“. Poté byla „Na Luži“ za hojné účasti sloužena Mše svatá.

Následovalo setkání rodáků v sále místního pohostinství, byly otevřeny prostoru OÚ, zbrojnice, mateřské školy a místní školy, kde byla instalována výstava obrazů a soch březovských rodáků Aloise Holíka a jeho synů Jiřího a Aloise.

Slavnostní den byl zakončen veselicí na „Luži“, kterou provázela hudba Orion.

Letní část oslav byla završena 11. srpna pohárovou soutěží starých pánů a dam na hřišti.

Společenský život v obci obohatilo založení Klubu důchodců.

I v tomto roce obecní úřad uspořádal pro důchodce tradiční zájezd do Velkých Karlovic.

Letošní zima byla velmi mírná, téměř bez sněhu.

I naše obec se podílela na sbírce, která byla uspořádaná na opravu střechy kostela ve Slušovicích.

Rok 2008:

Zima pokračuje v mírném duchu. A tak mohly začít nové plánované akce pro tento rok.

Jako jedna z prvních byla rekonstrukce ulice Potoky. Současně s touto akcí byl vybudován park se Studnou na dolním konci.

Na tyto akce se nám podařilo získat dotace z programu „Rozvoje venkova“ dotované Evropskou unii.

Na hřišti TJ Sokol byly zbourány staré dřevěné kabiny z roku 1984 a byly postaveny kabiny nové a to ze sanitárních kontejnerů. Pro nevyhovující stav byla provedena rekonstrukce záchodu a umýváren a zároveň s tím zvětšena i herna.

Touto rekonstrukcí jsme zároveň rozšířily kapacitu školy z 20 na 22 dětí. Poslední akcí v tomto roce bylo prodloužení kanalizace v ulice Pasíčka.

Jako každý rok i tento se dodržují tradiční zvyky a tím je klabání mladých hochů o Velikonocích a dále májové pobožnosti u Kříže. I v tomto roce udržujeme tradiční setkání s obcemi Březová.

Rok 2009:

Zima byla zpočátku mírná. Začátkem února napadlo sněhu však tolik, že ho nebylo kde odhazovat, a tak musel být sníh z prostranství obce odvážen mimo obec.

Koncem února nás navždy opustil náš dlouholetý farář p. Pekárek.

První akcí byla oprava v ulici Drahy, kde byly položeny obrubníky a nový asfaltový koberec. Také se obecnímu úřadu podařilo zakoupit bývalý obchod, který musel být zrekonstruován a 2. září se mohly znovu otevřít dveře obchodu. Tento rok se již pořádal 10. ročník tradičního koštu Slivovice.

V tento rok je v obci přihlášeno 500 obyvatel.

Rok 2010:

Rok začal pěknou zimou.

Tato zima se držela až do konce března. V dubnu začala veliká vedra a s četnými dešťovými srážkami až do konce května. Tím byly způsobeny záplavy hlavně v Trobkách na Přerovsku.

Tento rok je významný pro hasiče, kdy ve dnech 14. – 15. srpna proběhly oslavy 110 let založení hasičského sboru. Tomu předcházely rekonstrukce a úpravy výletiště „Na Luži“. Cele prostranství bylo vydlážděno zámkovou dlažbou. Oslavy začaly v sobotu pohárovou soutěží na hřišti TJ Sokol a pak následovala taneční veselice „Na Luži“. V neděli byla sloužena Mše Svatá a odpoledne pak byla ukázka hasičské techniky a taneční zábava.

O prázdninách byla provedena rekonstrukce mateřské školy s celkovou výměnou oken.

19. září jsme si připomněli 120. výročí otevření naší školy. 15. – 16. října proběhly volby do Zastupitelstva.

Rok 2010 byl ukončen tradičními akcemi, zpívání u stromečku, dětským divadelním přestavením a tradičním silvestrovským výšlapem.

Rok 2011:

Tento rok byl započat pracemi OÚ – zpevněním cesty k přečerpávací stanici v Potokách, oprava zadní částky Mateřské školy, a to předlážděním dvorku a oprava a natření fasády.

Obecní zastupitelstvo rozhodlo pro sportovní využití občanů vybudovat Víceúčelové hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu, to bylo předáno k užívání v polovině září.

V místním pohostinství byl připojen systém ústředního vytápění na krbová kamna a také proveden nový bezbariérový vstup. V naší obci byly rozestavěny 4 rodinné domy

Rok 2012

Tento rok v rámci programu „Zelený trávník 2012“ TJ Sokol spolu s členy dalších organizací zajistili sklolaminátovou nádrž, která slouží jako rezervoár vody pro zavlažovací systém na hřišti. Další akcí bylo vybudování nové autobusové zastávky na horním konci u kříže. Stěžejní akcí obecního úřadu byla úplná generální oprava komunikace „Dílca“. Na tyto akce byly získány dotace z EÚ. Souběžně s opravou komunikace proběhlo prodloužení vodovodního řádu v ulicích „Díla“ a „Amerika“.

Nejvýznamnější společenskou akcí bylo uspořádání Okresního kola v požárním sportu, kterého se zúčastnilo 25 družstev z celého okresu Zlín.

Po několika letech odmlky zase vedla přes naši obec rychlostní zkouška soutěže Barum rallye.

V tomto roce byla také pokácena více jak stoletá lípa u Šlahařového, neboť hrozilo nebezpečí jejího vyvrácení.

V místním pohostinství došlo ke změně nájemce, paní Vaculíkovou vystřídala paní Hana Štěpánová.

SDH Březová převedl darovací smlouvou pozemek „Na Luži“ na Obec Březová.

Rok 2013:

První akcí byla kompletní rekonstrukce zahrady MŠ – projekt s názvem „Indiánská vesnička“. Stávající hrací prvky byly odstraněny, byl založen nový trávník po celé ploše a instalovány nové hrací soustavy pro děti. Realizace byla z obecních prostředků a také z Dotace programu EÚ. V rámci programu EÚ byly upraveny také parky u kříže a obchodu. A zároveň se dočkal generální opravy i březovský kříž, který byl postaven v roce 1902 kameníkem Josefem Tomáškem z Pozlovic, byl vytesán z pískovce z Hořic u Hradce Králové. Finančně se podílel březovský rodák Ing. Oldřich Jurčík.

Zároveň byla vyčištěna a nainpregnována socha T.G.Masaryka a pomníku padlých.

Z důvodu havarijního stavu musela být vyměněna část kanalizace v ulici Amerika.

V tomto roce činil počet obyvatel celkem 490.

Rok 2014:

I tento rok začíná vyššími teplotami a krajina je úplně bez sněhu.

Podařilo se opravit víceúčelové sportovní hřiště, bylo provedeno prodloužení vodovodních řádů v Dílech a v ulici bývalého skladiště. Dále byly provedeny opravy části kanalizací v ulici Dílca, Potoky a Amerika, oprava dvorku MŠ a hospodářské budovy a zpevnění cesty k přečerpávací stanici v ulici Potoky.

Byla nutná oprava zvonu na věži, který byl nově upevněn. Dále byla zateplena zadní část budovy OÚ.

Bylo provedeno zastřešení výletiště „Na Luži“.

Hlavní akcí tohoto roku byla organizace setkání obcí a měst s názvem Březová, jednalo se již o 22. ročník, který byl pro naši obec velmi úspěšný.

Na podzim proběhly volby, bylo zvoleno nové zastupitelstvo obce a starostou se stal Zdeněk Kráčalík.

Prvním úkolem zastupitelstva bylo najít vhodného provozovatele obchodu na Březové, neboť na konci roku ukončila provozování obchodu paní Petrosyan.

Rok 2015:

Novým provozovatelem obchodu se stala 20.2.2015 firma Rosa Market (Enapo).

Starosta obce byl pověřen zastupitelstvem účastí na dražebním jednání s případným zakoupením nemovitosti Vrbkovo, č.p. 59 sousedící s OÚ. Tato nemovitost byla zakoupena pro potřeby obce.

Byla provedena oprava komunikace od slušovického kříže po Březovou.

Nejvýznamnější akcí tohoto roku byly oslavy 115 let založení Hasičského sboru na Březové. Při mši svaté otec Emil požehnal novému zastřešení výletiště „Na Luži“ a požehnal stuhu k praporu SDH věnovanou starostou obce Zdeňkem Kráčalíkem. Kmotrem byl březovský rodák pan Oldřich Jurčík.

Byla zahájena demolice nemovitosti Vrbkovo, na které se podíleli členové SDH Březová.

Na podzim byla zahájena oprava místního obchodu firmou Sana.

Rok 2016:

V jarních měsících byla provedena kompletní oprava sociálního zařízení v budově OÚ. Bylo nutné vyměnit kanalizaci v budovách OÚ a MŠ, která byla v havarijním stavu.
Učitelky MŠ uspořádaly sběr vršků od PET lahví s úmyslem pomoci zdravotně postižené Kristýnce Petříkové ze Štípy. Dojatí rodiče všem, kteří se na sbírce podíleli, vřele poděkovali.
Byla uskutečněna nutná oprava stropu a celého interiéru v budově Místního pohostinství. Za pomoci členů jednotlivých spolků při konečných úklidových pracích mohla být v sále místního pohostinství uspořádána tradiční hodová zábava.
SDH Březová dostal dárek pod stromeček, a to nové dopravní auto Fiat Ducato. Byl pořízen z dotací Ministerstva Vnitra a Zlínského kraje, s dofinancováním Obce Březová.

 

Tento výpis z kroniky pro Vás občany a rodáky přiblížil Josef Chovanec - místostarosta obce.