Změna velikosti písma

21. 4. Alexandra

Zítra: Evženie

pocasi

Neděle Oblačno 8/1 °C
Pondělí Zataženo 7/0 °C
Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 7/0 °C
Středa Oblačno až zataženo s občasným deštěm 6/3 °C

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Spolky v obci > SDH Březová u Zlína

SDH Březová u Zlína

 

Březová, tato krásná a pěkná dědinka na jihovýchodním úpatí řeky Dřevnice, její zvučné jméno pochází ze samé přírody. Březe, háje a drobná políčka, které ji obklopovaly, byly kdysi doménou našich předků. Dřevěné chalupy a stodoly, ve kterých se schraňovala úroda z těžké dřiny na polích. Poctivá práce a dřina byly častokrát zničeny nebezpečným živlem - ohněm. Vzájemná pomoc při neštěstí bez rozdílu majetku a přesvědčení, to byla společná idea těch, kteří stáli u zrodu a kolébky našeho hasičského sboru.

První pokus o zřízení hasičského sboru v Březové byl navrhován zdejším učitelem panem Matyášem Hajným již v roku 1897, kdy se udaly v naší obci tři požáry, jež následovaly v krátké době za sebou. Tento jeho návrh nebyl v obci přijat. Další vyhořelá stavení a stodoly daly pak podnět nově zvolenému obecnímu zastupitelstvu k utvoření hasičského sboru. Starosta pan Antonín Klemš požádal sám pana učitele Matyáše Hajného, aby vykonával přípravné práce k založení hasičského sboru a ubezpečil ho podporou obecní reprezentace. Pořízené stanovy, jenž zakladatelé sboru předložili obecnímu výboru. Dne 25. ledna 1900 se dostalo schválení k založení sboru. Tak vešel sbor náš v život počátkem roku 1900. Dne 2. února odbývala se první valná hromada, při níž byli zvoleni: starosta Antonín Klemš, rolník, č. 20, náčelníkem a jednatelem Matyáš Hajný, učitel, podnáčelnický Florian Horák, kovář, č. 53, a Melichar Šmakala, krejčí, četaři František Gargulák, č. 56, Hynek Matčjčný, rolník, č. 25, zbrojíř Jan Javora, č.21, pokladník Josef Michálek, č. 9. Činní členové - František Albrecht, č. 16, Pavel Bednařík, č. 31, František Daněk, č. 19, Rudolf Daněk, č. 15, František Drábek, č. 3, Josef Hubáček, č. 44, František Jurčík, č. 35, František Klemš, č. 52, Jan Macík, č. 64, Josef Macík, č. 38. V témže roce 25. 3. byla zakoupena dvoukolová sundávací stříkačka ruční za 770 zlatých. Za zbrojnici nabú 1 učitel školy Matyáš Hajný dosavadní kůlnu na dřevo s podmínkou, že se postaví zbrojnice nová. Dne 28. srpna téhož roku konal náš sbor svěcení stříkačky. Slavnosti se zúčastnily sbory ze Slušovic, Kostelce a Vizovic a také hasičský sbor hraběte Sailera s náčelníkem p. baronem Mensim. Za kmotru byla paní baronka Eugenie Menši, která se osobně zúčastnila a darovala sboru 3 dukáty. Po vysvěcení byl veliký výlet v Bojkovách, na kterém byla hojná účast. Dne 13. listopadu dostal sbor ohnivý křest. O čtvrt na 12 v noci vznikl požár u Františka Albrechta č. 16. Povětří bylo klidné, a. tak se podařilo brzy oheň uhasit. V roce 1901 v 9 hodin večer byl spatřen velký oheň v Trnavě. Ihned byla vypravena stříkačka s mužstvem. Koně poskytli Antonín Klemš a četař Hynek Matějčný. Dva velké statky byly v plném ohni. Náš sbor pracoval do 7 hodin ráno. Nejbolestnější ranou však bylo, že jeden lidský život při pracích zachraňovacích byl zmařen. 201etý mladík byl padajícím komínem zasažen a zůstal mrtev. Tamtéž byli zraněni i naši členové Pavel Bednařík a František Klemš. Zvláštní ctí byl náš sbor vyznamenán. Dne 25. června 1905 byl zvolen v Horní Lhotě náš velitel bratr Matyáš Hajný starostou župním. 5. července se konal v Březové župní sjezd. Dne 11. září 1909 stihl městečko Slušovice veliký oheň, kde 40 čísel lehlo živlu za oběť. Náš sbor se taktéž dostavil, ale při tak velkém ohni byly hasební práce velice těžké.

V roce 1914-1918 řádila I. světová válka, která poznamenala také náš sbor. Ani Březové se oběti nevyhnuly. Domů se již nevrátili spoluobčané Karel Jasenský, Josef Skácil, Jan Večeřa, Jan Macík a přinesli smutek i do našeho sboru. V roce 1928, 31. května, se rozloučili bratři hasiči se svým prvním starostou bratrem Antonínem Klemšem. Druhým starostou byl zvolen bratr Florián Horák a velitelem bratr Inocenc Trunkát, č. 41. V roce 1931 se konal v naší obci druhý župní sjezd hasičských sborů. Třetím starostou sboru byl zvolen bratr František Klemš, č. 52, a velitelem byl zvolen bratr Josef Gargulák, č. 56. Léta 1938-1945, to jsou léta útrap a špatného žití, častého odříkání a radosti, která nás obklopuje. Přispěla k tomu léta II. světové války. Schůzovalo se jen minimálně, zábavy byly zrušeny.

V květnu 1945 přišla svoboda - radost, že válka skončila. Generace hasičů se střídaly, do sboru vstupovala nová mladá krev a s ní i nová technika.

V roce 1949 byla zakoupená nová motorová stříkačka od firmy Sigma. Na všechnu činnost si tehdy hasiči vydělávali zábavou a sbírkami. Nová stříkačka tehdy stála 38 000 Kčs. Byly zřízeny nádrže na vodu a odpracováno nesčetné množství brigádnických hodin. V roce 1951 byl změněn název dobrovolného hasičstva na název Místní jednota Požární ochrany. Činnost požárníků probíhala podle ročních plánů, v létě byly drženy hlídky v důsledku požáru stohů a kravínů. Byly prováděny prohlídky komínů, uskutečňovaly se různé společenské akce. V roce 1960 byla povolena výstavba nové požární zbrojnice. Této akce se členové i občané Březové zhostili velmi čestně.

V roce 1963 byly práce skončeny a nová zbrojnice byla slavnostně otevřena. Při této příležitosti byl uskutečněn sjezd rodáků, pořádalo se námětové cvičení, výstava techniky a taneční zábava. Hudba hrála po celý den. V roce 1969 se sbor začíná omlazovat a je získáváno mnoho mladých členů. Novým předsedou je zvolen Miroslav Jurčík a velitelem požárního sboru Josef Jurčík. Za pomoci MNV Březová je zakoupeno vozidlo Tatra 805. Sbor se pak účastní okrskových cvičení, je utvořeno družstvo žáků a to je dobrý základ pro další činnost požárního sboru. V roce 1973 získává 10 členů odznak Vzorný požárník III. stupně a 3 členové získávají odznak Vzorný požárník II. stupně. Je započato s prací výletiště na "Luži".

V roce 1974 odchází z našeho sboru velitel Josef Jurčík do Slušovic, kde získává na zbrojnici byt a zároveň funkci velitele sboru. Naším novým velitelem je pak zvolen Vlastimil Bednařík. Dodělává se výletiště a celý areál zbrojnice, který je slavnostně otevřen při oslavách 75 let založení Hasičského sboru Březová. Slavnostní schůze se zúčastnili požárníci sborů IX. okrsku. Uspořádalo se i námětové cvičení a taneční zábava na "Luži", kde vyhrávala krojovaná dechová hudba Topolanka z Topolné. Zúčastňujeme se okrskového cvičení ve Všemině, kde družstvo mužů obsadilo 3. místo a žáci 2. místo.

V roce 1978 se v naší obci uskutečnilo aplikační cvičení, kdy voda byla čerpána až z Dřevnice na horní konec obce přes 8 strojů. V roce 1981 byla v našem sboru slavnostní událost. Byla zakoupena nová motorová stříkačka PS-12. Na tento stroj byli zaškoleni noví strojníci. Síla nového stroje byla znát i na okrskovém cvičení v Podkopné Lhotě. Muži zde obsadili 2. místo a obě družstva žáků 1. místa, což znamenalo postup do okresního kola ve Slavičíně. V roce 1987 byl zvolen nový velitel sboru Zdeněk Kráčalík. V tomto roce v srpnu se v našem okrsku přehnala velká živelná pohroma, kdy se z Dřevnice, Trnávky a Všeminky vylila voda a zaplavila celé údolí až po Otrokovice. Náš sbor pomáhal vyčerpávat několik sklepů a studní. V roce 1989 se opravuje areál zbrojnice a celého výletiště, aby byl připraven k oslavám 90 let založení hasičského sboru. V roce 1990 skončili naši žáci v okrskové soutěži ve Všemině na prvních místech a postupují tak do okresního kola v Napajedlech. Ženy obsadili v okrskové soutěži 2. místo a muži 4. místo.

Oslavy 90 let založení sboru začínají 21.7.1990 vyřazovací soutěží požárních družstev na hřišti TJ Sokol Březová. Večer byla na "Luži" uspořádána taneční zábava. V neděli 22.7. byl budíček s kapelou Veselanka, v čele s kapelníkem Josefem Dlabajou, březovským rodákem. Poté následovala slavnostní schůze, na které byli odměněni zasloužilí členové sboru. Po slavnostním obědě proběhla ukázka staré ruční stříkačky a nové techniky. V květnu 1992 se uskutečnila v naší obci soutěž okresního kola mladších a starších žáků. Této soutěže se zúčastnilo 250 cvičících žáků, mnoho vedoucích, rozhodčích a členů okresu. Náš sbor se této akce zhostil na výbornou, o čemž svědčí pochvalná uznání. 30. 4. 1994 se sbor účastní I. hasičské pouti na Sv. Hostýně, kde mši celebroval arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner.

V lednu 1996 se koná valná hromada, na které starosta sboru Miroslav Jurčík hodnotí činnost Hasičského sboru Březová za jeho 25 let starostování a končí tak funkci starosty sboru. Novým starostou byl zvolen Miroslav Šípek. V roce 1997 se družstvo mužů, žen a dvě družstva žáků zúčastnili okrskového kola ve Slušovicích na dostihové dráze. V tomto roce se obec Březová stává hostitelem tradičního setkání obcí nesoucí název Březová. Hasiči uspořádali soutěž a pak jako pořadatelé zabezpečovali zábavu na výletišti na "Luži".

V květnu 1999 se konala pouť na Sv. Hostýn, kde se uctila památka sv. Floriána, patrona hasičů. Na této pouti byla posvěcena soška sv. Floriána. Sošku zakoupil bratr Miroslav Jurčík a věnoval ji sboru. Soška je umístěna ve výklenku hasičské zbrojnice.

V roce 2000 oslavil sbor 100 let založení. Obec k této příležitosti předala sboru prapor. Ten byl slavnostně vysvěcen na Sv. Hostýně při hasičské pouti arcibiskupem Janem Graubnerem. Sbor obdržel také nejvyšší vyznamenání hasičů, Svazový prapor. Další léta sbor nezahálí ba naopak rozšiřuje svou členskou základnu o mladé členy. Mladí členové pomalu přebírají iniciativu a začínají řídit chod celé organizace.

V roce 2005 končí ve funkci velitel sboru Zdeněk Kráčalík a novým velitelem se stává Josef Chovanec. Nový výbor v tomto roce připravuje oslavy 105 let založení sboru. Oslavy proběhly velmi důstojně. Byla uspořádána soutěž starých pánů a dam na fotbalovém hřišti, večer se konala zábava na "Luži". V neděli začala oslava budíčkem s dechovou hudbou ze Slušovic. Pak následoval průvod obcí na "Lužu", kde p. Josef Pekárek sloužil mši svatou. Poté se konala slavnostní schůze, kde byli odměněni členové sboru, kteří se zasloužili svou prací o výsledky sboru.

Začátek roku 2006 poznamenala velká sněhová nadílka, při které popadalo několik střech v naší obci. Největší událostí bylo pořádání setkání Březových. Na tuto akci zakupuje obecní úřad pro sbor novou stříkačku značky Konfi 1000.

V roce 2007 je činnost sboru zaměřena na oslavy 600. výročí založení naší obce. Věnovali jsme se úpravám a zvelebení zbrojnice a areálu na „Luži“. Byla vyměněna vrata, proběhla generální úprava stříkačky PS12 a díky dotaci 80.000,- Kč od zlínského kraje jsme pořídili 8 zásahových oděvů a přileb pro naše zásahové družstvo. Rovněž jsme postavili pergolu s udírnou a tím jsme vlastně zahájili rekonstrukci „Luže“, na které se pracovalo až do dnešních dní.
22. července jsme se zúčastnili samotných oslav 600. let od založení obce Březová. Při kterých na Mši svaté na „Luži“ proběhlo svěcení nové stříkačky KONFI 1000. Kmotrem byl náš březovský rodák a hlavní sponzor ing. Oldřich Jurčík.
Starosta br. Šípek se účastnil jako rozhodčí mistrovství České republiky žáků a dorostu, které se konalo ve Zlíně.
Po setkání Březových nás 2. srpna 2007 náhle opustil br. Roman Hanulík ve věku 34 let.

V roce 2009, 4. března jsme byli rozloučit s páterem Josefem Pekárkem, toho Času farářem ve Slušovicích, který byl uložen do hrobu na slušovickém hřbitově.
V květnu jsme pořádali 1. kolo v požárním sportu

Rok 2010 jsme zahájili valnou hromadou, kde bratr Miroslav Šípek zakončil 14 leté období ve funkci starosty sboru. Do této funkce byl zvolen bratr Divila Pavel a ve funkci velitele byl znovu zvolen bratr Chovanec Josef. Bratr Šípek pokračuje ve funkci náměstka starosty. V únoru byl zvolen jako zástupce vedoucího okresní odborné rady mládeže. Dále pokračuje ve funkci vedoucího mládeže okrsku.

Výbor doplnili další mladí členové. Podařilo se nám obnovit družstvo mladších žáků a také přípravku.

20. března byl zvolen bratr Kráčalík Zdeněk do výkonného výboru OSH Zlín jako zástupce velitele okresu. Dále byl znovuzvolen jako velitel 11. Okrsku.
V dubnu započaly stavební práce na našem výletišti, kdy naša „Luža“ během 4 následujících měsíců prošla celkovou rekonstrukcí. Byly zhotoveny opěrné zídky, položena dlažba a odvodněna zbrojnice. Rovněž byla zhotovena a osazena nová vstupní brána a vysazena nová zeleň. Při této výstavbě odpracovalo 56 členů sboru a občanů obce 1 237 brigádnických hodin.
14.-15. Srpna byl víkend oslav 110 výročí založení našeho sboru. V sobotu proběhla soutěž pro ženy a muže nad 35 let. Neděli zahájil budíček, poté proběhl průvod uniformovaných hasičů a mše svatá, při které bylo požehnáno naše krásné výletiště. Na slavnostní schůzi byla našemu sboru předána stuha III. Stupně čestného praporu od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a dále medaile za příkladnou práci od OSH Zlín. To vše z rukou starosty OSH Zlín Ing. Josefa Bernatíka. Odpoledne proběhla taneční zábava s tombolou.
V září mladší žáci získali svůj první pohár za 3. místo na pojezdové soutěži okrsku.V roce 2011 byl na valné hromadě br. Zdeňkovi Kráčalíkovi udělen titul „Čestný Velitel Sboru“ s právem nosit toto funkční označení.
V březnu jsme uspořádali novou akci a to turnaj v páce.
V květnu na okrskové soutěži v Trnavě obsadili muži krásné 2. místo, ženy 3. místo a žáci místo 4.
20. června ve 22:00 vyjela naše zásahová jednotka v počtu 13 členů do Trnavy, aby pomohla mírnit následky začínající povodně. Provádělo se monitorování horní části obce a rozvoz pytlovaného písku. Bohužel v tento den utonul jeden Trnavský občan, když spadl do potoka. V srpnu získaly naše ženy první místo na domácí pohárovce „O pohár starosty obce“
V září jsme dětský den, který pořádáme, spojili s další novou akcí a to s turnajem v hodu sekerou na terč.
V listopadu byl bratr Kráčalík Zdeněk pozván do senátu, kde mu místopředsedkyně senátu Alena Gajdůšková poděkovala za dlouholetou nezištnou a obětavou činnost, kterou vykonává pro dobrovolné hasiče.

V roce únoru 2012 jsme uspořádali zase novou akci a to turnaj v curlingu.
V červnu byl vyhlášen poplach pro zásahovou jednotku v 7:00 hodin. Jednalo se o námětové cvičení pro náš okrsek, kdy sbory natáhly vedení, a doplňovala se cisterna na naší skládce komunálního odpadu vodou z požární nádrže u zbrojnice.

26. června byl jsme zajistili pořádání okresního kola v požárním sportu u nás na Březové na hřišti. Zúčastnilo se 25 družstev zlínského okresu včetně našeho družstva mužů. Kromě členů našeho sboru se na této akci organizačně podíleli i členové místní TJ sokol, Unie rodičů a členové okolních sborů včetně techniky. Zdravotní službu zajistil náš p. Mudr. Filip Bártl. Toto vše bylo velmi kladně hodnoceno na výkonném výboru OSH Zlín, který zaslal děkovný dopis.
V sprnu jsme přijali usnesení o bezplatném převodu pozemku p.č. 350 na obec Březová. Tento pozemek je součástí výletiště. Tímto dnem začaly přípravy na zbudování zastřešení naší „Luže“. Projekt a podklady pro vyřízení stavebního povolení včetně statického posudku zdarma vypracoval a zajistil bratr Kráčalík Aleš, pokladník našeho sboru.

Na valné hromadě v roce 2013 převzal bratr Antonín Mlýnek čestné uznání sdružení hasičů zlínského kraje za dlouhodobou a obětavou aktivní činnost v hasičském hnutí a také medaili sv. Floriána. Bratr Mlýnek zastával funkci preventisty, dlouhodobě se věnoval mládeži a zasloužil se o repasi naší historické stříkačky (koňky) vyrobené v r. 1900.
V dubnu jsme se jako každý rok zúčastnili 20. Mezinárodní poutě na sv. Hostýně. Přítomno bylo 130 sborů a 107 praporů.
3. května byl náš čestný starosta a kronikář bratr Miroslav Jurčík pozván na krajský úřad do Zlína, kde mu hejtman předal medaili zlínského kraje a poděkoval mu za celoživotní obětavou práci pro dobrovolné hasiče.
4. května se naše zásahová jednotka zúčastnila námětového cvičení v Neubuzi, kde se dopravovala voda z potoka v obci na „Bílou Hlínu“ tam byl uhašen zapálený objekt.
18. května jsme pořádali první ročník turnaje v šipkách.
V červnu jsme zase zajistili organizaci okresního kola v požárním sportu u nás na hřišti.
V srpnu získaly ženy 1. místo a muži 2. místo na domácí pohárovce pro soutěžící nad 35 let.
V létě byl také namontován nový výstražný systém, který je plně propojen s integrovaným zásahovým systémem ve Zlíně, na což se obci podařilo získat dotaci.


Z kraje roku 2014 dokončil březovský rodák pan Janota ze Slušovic výrobu naší nové kroniky. Knihu navázal dle osobní objednávky čestného starosty sboru bratra Miroslava Jurčíka. Stará kronika byla dopsána rokem 2012 a je naším velkým přáním, aby naši případní nástupci tuto tradici zaznamenávání činnosti sboru dodržovali nadále i v tomto digitálním věku.
V únoru zemřel náš nejstarší člen bratr Jaromír Jurčík ve věku 91 let.
7. března jsme zahájili výstavbu zastřešení našeho výletiště. Investorem byla obec Březová. Probíhaly brigády až do června, při kterých jsme vykopali základové patky, ohoblovali 21 kubíků řeziva, dřevo bylo vytěženo v obecním lese. Prováděli jsme také finální nátěry. Při této akci se rovněž vybudovalo nové zastřešení podia a také jsme vyčerpali a vyčistili požární nádrž. Zakázku na odborné tesařské práce získal náš člen br. Langer Josef a br. Štěpán Tomáš. Bylo odpracováno 728 brigádnických hodin na kterých se podíleli členové našeho sboru a také naši kamarádi spoluobčané v celkovém počtu 50 lidí. Výstavbu finančně podpořil náš rodák Ing. Oldřich Jurčík a to částkou 50 tisíc korun.
V dubnu starosta sboru musel v důsledku metanolové katastrofy vyřídit pro náš sbor živnostenské oprávnění na prodej kvasného lihu, na hostinskou činnost a dále na pořádání zábav a jiných sportovních a kulturních akcí, rovněž také koncesi na prodej alkoholu.
V červnu jsme po třetí pořádali okresní kolo v požárním sportu.
25-27. července naše obec hostila tradiční sraz Březových. Potěšilo nás, že naši muži vybojovali putovní pohár za 1. Místo a ženy získaly místo 2. Průběh celé akce jsme zajišťovali spolu s TJ Sokol, Unií rodičů a klubem důchodců a celou akci zaštítila obec Březová. Celkem asi 55 členů našeho sboru se spolupodílelo na přípravách, průběhu a úklidu v pátek, sobotu a neděli. Za to jsme obdrželi my i ostatní složky pochvalné vyjádření od starostů zúčastněných obcí a také od našeho zastupitelstva.
V prosinci vybojovali naši mladší žáci 1. místo na vánočním hasičském turnaji v halové kopané v Trnavě.

V lednu 2015 byl na valné hromadě zvolen nový výbor sboru. Ve funkci starosty zůstává bratr Divila Pavel a ve funkci velitele bratr Chovanec Josef. Ve funkci jednatele končí bratr Šmakal Radek a střídá ho bratr Sazima Radim a bratr Šmakal se stává předsedou kontrolní revizní rady. Výbor byl rozšířen o další nové členy.
Na okrskovém aktivu na Veselé byli potvrzeni do funkce velitele okrsku bratr Kráčalík Zdeněk, který byl rovněž znovu zvolen v Sazovicích do výkonného výboru OSH Zlín jako zástupce velitele. Do funkce vedoucího mládeže okrsku byl znovu zvolen bratr Šípek Miroslav a na shromáždění vedoucích mládeže, u nás v sále na Březové, byl také znovu zvolen jako zástupce vedoucího okresní odborné rady mládeže (OORM)
Br. Šlahař Martin byl jmenován velitelem zásahové jednotky obce.
V dubnu jsme z důvodu globálního oteplování uspořádali další novou akci a to turnaj v bowlingu u nás na „Luži“ jako alternativu místo curlingu.

V květnu si byl br. Vyvlečka Vladislav na krajském úřadě převzít medaili zlínského kraje za svou celoživotní činnost, kterou vykonává jako dobrovolný hasič.
15 a 16 srpna se konaly v naší obci oslavy 115. let od založení našeho sboru. Sobotu 15. Sprna jsme zahájili soutěží o pohár obce pro muže a ženy nad 35 let. Poctivou přípravu zúročili naše ženy, které vybojovaly 1. místo. Neděle byla zahájena přivítáním hostů společně s otcem Emilem, který sloužil mši svatou na „Luži“. Průvod i s prapory pochodoval od obecního úřadu k soše T.G. Masaryka, dále kolem kříže a skončil na našem výletišti na „Luži“. Do kroku hrála kapela Trnkovjanka. Po mši svaté nám otec Emil požehnal naše zastřešení, které se zbudovalo v roce 2014, a také požehnal stuhu, kterou jsme dostali od starosty obce br. Zdeňka Kráčalíka, jako poděkování za spolupráci s obcí v minulých letech. Kmotrem byl náš rodák ing. Oldřich Jurčích, který toto zastřešení výrazně financoval. Na slavnostní schůzi, která byla v sále nám starosta OSH Zlín ing. Josef Bernatík předal medaili za příkladnou práci a rovněž ocenil jednotlivé členy sboru. Odpoledne pokračovalo taneční zábavou na „Luži“, kde hrála kašavská dechová hudba Trnkovjanka, která za svůj výkon sklidila velký aplaus. Nechyběla také bohatá tombola a atrakce pro děti. Velké díky patří sponzorům za podporu těchto oslav.
V říjnu proběhlo u nás v sále školení preventistů.
Na podzim jsme také zajistili demoliční práce na „Vrbkovém“. V rámci úspory finančních prostředků obce nás starosta Kráčalík požádal, abychom brigádně sundali krytinu, zdemontovali krovy a pozednice. Nad plán jsme stihli strhnout také štíty. Tento dům obec vykoupila v dražbě za účelem zřízení parkovacích míst pro obecní úřad.
Mladší žáci vybojovali 1. místo na pojezdové soutěži našeho 11. orksku.

V roce 2016 předložila obec Březová žádost o dotaci na pořízení nového zásahového vozidla pro náš sbor.
V květnu jsme nastoupili k okrskové soutěži, kterou na trnavském hřišti pořádal sbor z Podkopné Lhoty. Na 1. místě se umístili mladší žáci, starší žáci obsadili 2. místo a 3. místo vybojovalo družstvo žen.
Na srazu Březových v červenci, který se konal u Karlových Varů získali muži 2. místo, ženy 3. místo.
V říjnu na pojezdové soutěži zakončili starší žáci sezónu 1. místem a mladší žáci obsadili 2. místo.

První sobotu v roce 2017 nám předal starosta obce br. Kráčalík Zdeněk klíče a doklady od nového vozu Fiat Ducato i s přívěsným vozíkem. Večer na valné hromadě převzal br. Jurčík Miroslav čestné uznání sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
V červnu jsme uspořádali první kolo v požárním sportu u nás na hřišti. Mladší žáci obsadili 2. místo, ženy 3. místo.
Systematicky jsme se připravovali na oslavy 610 let založení naší obce. V tomto duchu probíhala veškerá naše kulturní a pracovní činnost.

Pravidelně se každoročně zúčastňujeme poutí na svatém Hostýně a v Provodově. A také se účastníme oslav v okolních sborech. Pracujeme s mládeží a soutěžíme na akcích pořádaných v našem 11. Okrsku i mimo něj.
Brigádama a pořadatelskou činností si vyděláváme na zájezdy do termálních lázní, ale i na občerstvení soutěžních družstev.
Se sokolama sehráváme vzájemné utkání ve fotbale a pořádáme v obci kulturní a sportovní akce pro celé rodiny.
Staráme se o údržbu svěřeného obecního majetku a výrazně se podílíme na kulturní činnosti v obci.
Toto vše činíme na úkor našeho volného času s plným odhodláním. Stejně to dělali naši předchůdci, kteří nás to naučili a tuto historii spolu se sborem nám předali. Díky jim za to, že se máme o co opřít a můžeme v této bohulibé činnosti pokračovat.Vážení čtenáři, ve stručnosti jsme vám předložili průběh činnosti hasičského sboru, kde mnoho občanů naší obce se angažovalo pro velmi ušlechtilou a krásnou myšlenku a heslo "Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci". Abychom tyto řádky mohli napsat, musíme poděkovat těm, kteří zápisy do kroniky o naší činnosti Hasičského sboru na Březové po sobě zanechali. Děkujeme zapisovatelům: Panu učiteli Matyáši Hajnému, Ignáci Matějčnému, Antonínu Skácilovi, Janu Skybovi, Františku Klemšovi, Josefu Čapákovi a Miroslavu Jurčíkoví. Ať stále vzkvétá zasloužilá práce a činnost dobrovolného hasičského sboru Březová.Zapsal: Zdeněk Kráčalík, Pavel Divila